Delägarinformation 2017-11-13T14:34:11+00:00
Jordägarbidrag > Delägarinformation > Jordägarbidrag

Orsa Besparingsskog delar ut miljontals kronor till delägare i form av olika bidrag varje år.  Det är framför allt skogsvårdsbidrag. Detta är tack vare att våra förfäder bildade Orsa Besparingsskog 1879. Det är jordägarnämnden som fördelar bidragen. Den ekonomiska vinsten från våra olika verksamhetsgrenar återförs till våra delägare och till bygden i form av bidrag, lån eller olika utvecklingsprojekt. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås.

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Orsas invånare. Vi jobbar med allt från att bryta nya vägar till sommar- och vinterunderhåll av dessa. Vi satsar även resurser på utbildning och skogsbruksplaner till delägarna. Vi ger även kulturbidrag, areal- och djurbidrag samt föreningsbidrag och aktivitetsstöd. Med allt detta stöd är vi med och ser till att Orsa fortsätter att utvecklas.

Information om bidragen och blanketter hittar du HÄR (länk till blankettsidan)

Jordägarstämma > Delägarinformation > Jordägarstämma

Jordägarstämma
Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Där har delägarna möjlighet att vara med och påverka Besparingsskogens framtid och utveckling. 

Tidigare protokoll LÄS HÄR

Kungörelse
Kommer i lokal press, på www.orsabesparingsskog.se samt i tidningen Jordägaren senast 17 dagar innan stämman.

Kungörelse och stämmohandlingar LÄS HÄR

Arbetsordningen vid Jordägarstämman
I Reglemente för Orsa Besparingsskog kan du läsa om arbetsordningen vid stämman.

NÄSTA STÄMMA:
30 November 2017, kl 18.00 i Hembygdsgården i Orsa

Anmälan
För att underlätta upprättandet av röstlängd skall delägare, som avser delta i stämman, anmäla detta till Besparingsskogens kontor senast kl 16.00 vardagen innan stämman.Tel: 0250-55 26 00.

Anmälan efter denna tidpunkt godkännes ej! Viktigt är att om ni får förhinder och inte kan komma på stämman, så meddela det till kontoret.

Tidningen > Delägarinformation > Tidningen

Tidningen Jordägaren är vår egen tidning fylld med aktuella händelser, reportage och information om verksamheten hos Orsa Besparingsskog. Den ges normalt ut två gånger om året före ordinarie stämmor, en gång i maj och en gång i november. Syftet med Jordägaren är att informera delägarna om verksamheten vid Besparingsskogen.

Har du tips och idéer på innehåll? Då är du välkommen att höra av dig till Anna Dahlgren. Tel: 0251-597 485, e-post: anna.dahlgren@besparingsskogen.se

Senaste numret direkt i din webbläsare

Delägare > Delägarinformation > Delägare

I samband med storskiftet på 1800-talet fick alla markägare i Orsa skog efter hur mycket uppodlad mark de hade i sin ägo. Varje delägarfastighet har grader, andelar eller man kan även kalla det jordtal i Besparingsskogen. Den benämningen uppkom under storskiftet då jord och skog graderades i förhållande till markens bördighet. Man fick fram ett produktionsvärde.

Som delägare i Orsa Besparingsskog har du möjlighet att påverka Besparingsskogens utveckling och framtid. Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Jordägarstämmor äger rum två gånger om året, i maj och i november.

Som delägare i Besparingsskogen får du ta del av näringsbidrag, projekt, utbildningar, skogsbruksplaner, jakt och fiskekort till förmånliga villkor och priser samt andra bidrag som beslutas på stämman.

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider