Jakt och fiske 2017-11-16T10:03:55+00:00

Jakt på Orsa Besparingsskog

Jakten har sedan Besparingsskogen bildades haft stor betydelse för Orsas befolkning. Jaktområdet är på ca 75 000 ha och är beläget på Orsa finnmark, 5 mil norr Orsa.

Den kommersiella jakten är koncentrerad till ett begränsat område, ca 14 000 ha. Inom övriga delar av Orsa Besparingsskog bedrivs ingen kommersiell jakt.

I april 2017 infördes nya jaktregler på Orsa Besparingsskog.

Jakten är indelad i olika kategorier

Älgjakt och björnjakt, kategori 1 – 4
6 jaktlag, utom OBS-rutan (område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan (Sörboda 32:1). 60500 ha. Enligt av länsstyrelsen och av Allmänningsstyrelsen fastställd jakttid.
Småviltsjakt, kategori 1 – 4
Ej OBS-rutan (område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan (Sörboda 32:1). 60500 ha. Enligt jaktförordningen och av Allmänningsstyrelsen fastställd jakttid.
Kommersiell jakt, björn, älg, småvilt, Personal och representationsjakt. Kategori: 5
OBS-rutan(område 16 på jaktkartan). 13500 ha. ORE-rutan (Sörboda 32:1). 700 ha. Enligt jaktförordningen samt av länsstyrelsen och Allmänningsstyrelsen fastställd jakttid.

Jaktpriser hittar du här.

Telefonlista till jaktledare, LÄS HÄR

Har du frågor om jakt? Kontakta

Tomas Liljeberg, 0250-55 26 06

Idag gör sockenmännen stora insatser för fisket i Orsa. Stora mängder fisk sätts årligen ut i de numer reglerade vattendragen och sjöarna. Fisket administreras av Orsa fiskevårdsområdesförening som förvaltar vattnen på Besparingsskogen. 

Inom området har vi fina rödingsvatten lämpade för isfiske. I och med att vi har nära samarbete med fiskodlingen i Noppikoski har vi valt att satsa på kontinuerlig (årlig) utsättning i några utvalda vatten. Den fisk som sätts ut är ensomrig Paljakka-röding som förväntas tillväxa till ca 3 hekto efter 2 år. I och med att vi satt ut under flera år är bestånden att betrakta som “naturliga”.

De vatten som vi främst satsat på med dessa utsättningar är: Abbortjärn, Piispanlampi, Risulampi, Suppulampi, Tallsjön och Vassjön.  

Här köper du fiskekort:

Dagkort, veckokort, årskort: Online via I-fiske. Fiskekort säljs även på Orsa Outdoor, Turistbyrån i Orsa, Cirkel K och Orsa Fiskecenter.

Årskort ortsbor: Online via I-fiske. Fiskekort säljs även på Besparingsskogens kontor i Orsa och Orsa Outdoor.

Du kan även betala ditt fiskekort direkt via postgiro, Orsa Besparingsskogs fvof: 645 20 44 – 8. Efter inbetalning gäller utskrivet kvitto som kort tillsammans med fiskeregler_2017.pdf 

Årskort delägare: Orsa Outdoor

Fiskekortspriser

Fiskodlingen i Noppikoski > Verksamhet > Jakt och fiske > Fiskodlingen i Noppikoski

Fiskodlingen i Noppikoski

I vår fiskodling har vi övergått till att enbart odla fram röding. Vi räknar med att de åtgärder som vi genomfört i rinnande vatten skall vara tillräckliga för att öringen skall kunna reproducera sig naturligt och inte vara i behov av stödutsättning. Det har även visat sig att vår odling har lämplig vatten vad avser kvalitet och temperatur för just rödingsodling.

Rödingen har under senare år fått stor uppmärksamhet och vi har stor efterfrågan på vår fisk. Förutom utsättning i egna vatten levererade vi årligen 8 ton röding till olika fiskevårdsområden samt till en annan fiskodling. 

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider