Vägar 2017-11-08T14:55:43+00:00
Vägar > Verksamhet > Vägar

Välskötta vägar – ett signum för Orsa Besparingsskog!

Besparingsskogen satsar på underhåll och nybyggnad av vägar och välskötta vägar är en förutsättning för skogsskötseln och skogsbruket. Satsningen på vägarna gör att Orsa har fina och väl underhållna grus- och skogsvägar. Idag har Besparingsskogen ett vägnät på omkring 160 mil, varav mer än 40 mil håller mycket hög standard och är tillgänglig även för allmänheten. Vägarna sköts i huvudsak av egen personal och maskinparken består av en lastbil, en väghyvel, två lastmaskiner och tre grävmaskiner. Till vinterväghållning och grusning anlitas som komplement till den egna personalen entreprenörer.

Vägarbeten

Orsa Jordägarvägar NV och Orsa Besparingsskogs vägar grusas för närvarande.

Avstängda vägar

Just nu är inga vägar avstängda.

Plogade vintervägar

Håll utkik här inför vintern vilka vägar som plogas. Information kommer senare under hösten.

Tjällossning

Ordet tjäle innebär att vattnet i marken har frusit till is. På våren, när det blir varmare, går tjälen ur marken, vilket kallas tjällossning. Det översta lagret av isen smälter och småvägar blir instabila av tjällossningen. Om man kör på vägarna vid tjällossning kan de köras sönder, vilket är anledningen till att vägar stängs av under denna period. Vid tjällossning skall vägavstängningar respekteras. Här kan du läsa om tjäldjupet.

Kontakt

Vägmästare Anna Hassis Ståbis, tel 0250-55 26 07, epost: anna@orsaskog.se

Vägmästarens hörna, från senaste numret av Jordägaren. I varje nummer skriver vägmästare Anna Hassis Ståbis det senaste inom vägområdet. Klicka på bilden här bredvid för att läsa.

Beredskapslista

Regler för väghållning

Vägklasser, längder, kartor

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider