Anmälan Delägardag 16 juni 2023

Här anmäler du dig till årets upplaga av delägardagen.

Är du nyfiken på fiskodlingen? Eller hur vi renoverar broar? Kanske behöver du en introduktion i hur man röjer ungskog? Välkommen in med din anmälan!
Samling klockan 7.45 vid Besparingsskogens garage, Övre Bornvägen 80, där du även kan parkera din bil över dagen. Därifrån åker vi i gemensam buss.
Under dagen kommer vi besöka fiskodlingen och träffa den nya arrendatorn Dellenlax, inspektera broar under renovering, se hur arbetet med väg fungerar samt få information om ungskogsröjning.
Vi bjuder på fika och lunch, kläder efter väder.
Avslut cirka klockan 15.00.

Med reservation för ändringar.

Har du frågor? Kontakta oss på 0250-55 26 00 eller info@orsabesparingsskog.se.

    Kontakt
    Adress
    Öppettider
    Följ oss gärna: