Anmälan Informationsträff vindkraft på Orsa Besparingsskog

Mötet hålls i Orsa Hembygdsgård den 15 februari 2024 18.00-21.30. 

Enbart för delägare, fullmakt gäller ej.

Anmälningstiden har gått ut.

Kontakt
Adress
Öppettider
Följ oss gärna: