Jordägarbidrag > Delägarinformation >Jordägarbidrag
Jordägarstämma > Delägarinformation >Jordägarstämma
Tidningen > Delägarinformation >Tidningen

Tidningen Jordägaren är vår egen tidning fylld med aktuella händelser, reportage och information om verksamheten hos Orsa Besparingsskog. Den ges normalt ut två gånger om året före ordinarie stämmor, en gång i maj och en gång i november. Syftet med Jordägaren är att informera delägarna om verksamheten vid Besparingsskogen.

Har du tips och idéer på innehåll?

Då är du välkommen att höra av dig till Cecilia Forslund; 0250-55 26 17 eller cecilia.forslund@orsabesparingsskog.se

Senaste numret direkt i din webbläsare

Delägare > Delägarinformation >Delägare

I samband med storskiftet på 1800-talet fick alla markägare i Orsa skog efter hur mycket uppodlad mark de hade i sin ägo. Varje delägarfastighet har grader, andelar eller man kan även kalla det jordtal i Besparingsskogen. Den benämningen uppkom under storskiftet då jord och skog graderades i förhållande till markens bördighet. Man fick fram ett produktionsvärde.

Som delägare i Orsa Besparingsskog har du möjlighet att påverka Besparingsskogens utveckling och framtid. Delägarnas beslutanderätt utövas på jordägarstämman, det högsta beslutande organet. Jordägarstämmor äger rum två gånger om året, i maj och i november.

Som delägare i Besparingsskogen får du ta del av näringsbidrag, projekt, utbildningar, skogsbruksplaner, jakt och fiskekort till förmånliga villkor och priser samt andra bidrag som beslutas på stämman.

Delägare > Årsredovisning >Delägare

Här hittar du årsredovisningen 2022. Ta del av filen (PDF) till höger.

Arkiv

Kontakt
Adress
Öppettider
Följ oss gärna: