Delägarförvaltning2019-10-24T20:15:06+02:00
Delägarförvaltning > Delägare >Delägarförvaltning
Grunden är skogsbruksplanen > Delägare > Delägarförvaltning >Grunden är skogsbruksplanen

Priset subventioneras av Orsa Besparingsskog.

En skogsbruksplan per ägarkonstellation

Startavgift 800 kr

Sedan 25 kr / ha
Priser exklusive moms

Då ingår en digital presentation på webb och i en app under planperioden (10 år) från Pc Skog.

Här ifrån kan du själv skriva ut planen om du önskar ha den i pappersformat.

Vill du sedan uppdatera planen till en Grön plan så är det möjligt. Detta mot en timkostnad.

Delägarförvaltning > Delägare > Delägarförvaltning >Delägarförvaltning
 • En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett nödvändigt verktyg för alla skogsägare.
 • Oberoende om du låter oss förvalta din skogsbruksplan eller inte kan du ändå köpa den av oss.

Beställ din skogsbruksplan här.

Detta är delägarförvaltning > Delägare > Delägarförvaltning >Detta är delägarförvaltning
 • Professionell och oberoende rådgivning
 • Oberoende part
 • Vi är aldrig mer än ett samtal bort.
 • Vi finns lokalt i Orsa
 • En årligt uppdaterad skogsbruksplan
 • En samordning av dina skogsåtgärder och upphandlingar med övriga delägare.
 • Efter tillväxtsäsongen så uppdaterar vi planen med utförda åtgärder och skriver fram tillväxten.
 • Vi har återkommande möten där vi går genom utförda åtgärder och tillsammans kommer överens om kommande åtgärder.
 • Vi administrerar dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som Du är berättigade till.
 • På Orsa Besparingsskog finns från och med 2020 en förvaltningstjänst för din skogsfastighet, om man så önskar.
 • Vi träffas och kommer överens om kommande åtgärder utifrån eran strategi med skogsbruksplanen som grund

Därför förvaltar vi > Delägare > Delägarförvaltning >Därför förvaltar vi
 • Bakgrunden till det är efterfrågan från våra delägare.
 • En enkätundersökning gick ut till alla delägare i Orsa Besparingsskog 2017. Huvudfrågan var vad de efterfrågar i en förvaltningstjänst. Gensvaret var positivt. Det var 650 personer svarade och deras sammanlagda skogägande är cirka 35 000 ha. Det finns ett behov av ett professionellt stöd av en oberoende part.
 • Vi tror att både du som delägare och Besparingsskogen kan tjäna på en samordning av de skogliga uppdragen.

Vid frågor rörande skogsbruksplanen kontakta Magnus Lewenhaupt

Magnus Lewenhaupt

Projekt Delägarförvaltning

Beställningsformulär för din uppdaterade skogsbruksplan > Delägare > Delägarförvaltning >Beställningsformulär
 
Fyll i den eller de fastigheter det gäller:

:
:
:
:


Är du ensam ägare på fastigheten/fastigheterna? *

Kommer du vilja uppdatera din skogsbruksplan till en ”Grön plan”? *

 
 
 
 
 
 
Har ni en plan sedan tidigare? *


Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt vår GDPR policy. *

Godkännande krävs för att vi ska kunna hantera ert ärende. Om du har frågor gällande får GDPR policy vänligen kontakta kontoret
Alla fält markerade med * måste vara ifyllda.

Frågor och svar > Delägare > Delägarförvaltning >Frågor och svar
Hur kan ett möte med min Delägarkontakt se ut?2018-06-12T08:54:51+02:00

Vi går igenom dina mål med ditt/erat skogsägande. Det kan vara till exempel individuell målsättning, rekreationsmål, jämn avkastning.

Vi kanske också gör ett besök på din skogsfastighet. Vi går igenom din/eran situation idag ex: Skogstillstånd, åldersfördelning- en analys av innehavet utifrån skogsbruksplanen, Kassa, Skattesituation

Vad innebär Delägarförvaltning?2020-01-21T10:02:52+01:00

Ett enklare och tryggare skogsägande.

En tjänst för rådgivning och samordning.

Vad kan det innebära för mig som delägare om jag köper tjänsten delägarförvaltning av Besparingsskogen?2018-06-12T08:58:32+02:00
 • En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan som är ett

nödvändigt verktyg för alla skogsägare.

 • Rådgivining
 • Fältbesök
 • Samordning när det gäller virkesförsäljning, plantering,

markberedning med mera.

 • Detta leder till en rationalisering av kostnader och en

kontinuitet i skogsskötseln.

Vad krävs för att Orsa Besparingsskog ska kunna förvalta min skog?2018-06-12T08:59:03+02:00

En uppdaterad skogsbruksplan.

När och hur beställer jag som delägare min skogsbruksplan?2018-06-12T08:59:35+02:00

Skogsbruksplanen behöver du själv beställa via Besparingsskogen.

När får jag min plan?2019-03-08T09:08:05+01:00

Hösten 2019 och framåt börjar vi leverera beställda skogsbruksplaner.

Kan jag beställa en skogsbruksplan utan att köpa tjänsten delägarförvaltning?2018-06-12T09:00:45+02:00

Ja.

Kan jag beställa en skogsbruksplan nu och köpa tjänsten delägarförvaltning senare?2018-06-12T09:01:21+02:00

Ja, skogsbruksplanen är grunden i förvaltningsuppdraget, har man en uppdaterad plan så går det att hoppa på förvaltningen senare.

När kan Orsa Besparingsskog tidigast börja förvalta min skog?2018-06-12T09:02:05+02:00

Om man önskar att Orsa Besparingsskog förvaltar skogen påbörjas detta 2020.

Vad kostar det för mig som delägare?2018-10-24T16:04:32+02:00

Skogsbruksplan :

Startavgift 800 kr

Sedan 25 kr / ha
Priser exklusive moms

Förvaltning: Ej fastslaget

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider