Grunden är skogsbruksplanen > Delägare > Delägarservice >Grunden är skogsbruksplanen

Som delägare kan du beställa en skogsbruksplan, den ger en bra överblick över din skog och är ett bra hjälpmedel oavsett om du ska generarationsskifta, planera nästa års verksamhet eller vill ha bra koll på din fastighet. En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett användbart verktyg för alla skogsägare.

Skogsbruksplanen innehåller:
• Karta över fastigheten, med avdelningsgränser inritade.
• Avdelningsregister med uppgifter om skogen i varje enskild avdelning, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar.
• Sammanställningar med uppgifter för hela fastigheten.
• Uppgifter om virkesförråd, höjder och diametrar. Virkesuppgifterna kommer från laserskanningen som genomfördes sommaren 2018 och har därefter tillväxtberäknats. Vid fältbesöket rimlighetsbedöms virkesuppgifterna och justeras vid behov.
• Avdelningsvisa ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag inhämtade vid fältbesök.

Planen levereras via pcSKOGs Webb och App, genom att inloggningsuppgifter skickas till den e-post-adress som uppgivits vid beställningen. Här hittar du en manual till appenBåde via webb och app går skogsbruksplanen att nå i en utskrivbar version. 

Grundavgift 800 kr/plan, rörlig kostnad 100 kr/ha

Normalt görs en skogsbruksplan per ägarkonstellation/brukningsenhet.
På begäran kan vi slå ihop eller dela upp innehavet efter önskemål. För omfattande justeringar debiteras 500 kr/timme.

Tilläggstjänster:

Vi har möjlighet att leverera certifieringsanpassade skogsbruksplaner (Grön plan) enligt PEFC. Certifierade skogsägare med 20 ha produktiv skogsmark eller mer ska ha en certifieringsanpassad plan. Kostnad: 500 kr/timme.

Pappersutskrift i pärm kostar 500 kr/plan och kan hämtas på Orsa Besparingsskogs kontor (Kung Gustavs väg 7). Om pärmen ska skickas kostar det 150 kr.

Moms tillkommer, kostnaderna är avdragsgilla vid deklaration av näringsverksamheten.

Kostnaden subventioneras av Orsa Besparingsskog.

Delägarservice > Delägare > Delägarservice >Delägarservice

När du har din uppdaterade skogsbruksplan har du tillgång till vår delägarservice. I vår delägarservice ingår:

 • Professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/ägarkonstellation per år (därefter 500 kr/timme).
 • En samordning av röjning och upphandlingar tillsammans med övriga delägare i projektet.
 • Hjälp med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigad till.

Därför hjälper vi dig > Delägare > Delägarservice >Vi hjälper dig
 • Bakgrunden till det är efterfrågan från våra delägare.
 • En enkätundersökning gick ut till alla delägare i Orsa Besparingsskog 2017. Huvudfrågan var vad de efterfrågar i en förvaltningstjänst. Gensvaret var positivt. Det var 650 personer svarade och deras sammanlagda skogägande är cirka 35 000 ha. Det finns ett behov av ett professionellt stöd av en oberoende part.
 • Vi tror att både du som delägare och Besparingsskogen kan tjäna på en samordning av de skogliga uppdragen, i dagsläget röjning och skogsbruksplanläggning.

Kontakt > Delägare > Delägarservice >Vi hjälper dig

Vid frågor rörande delägarservice kontakta:

Fredrik Eriksson

0250-55 26 39

fredrik.eriksson@orsabesparingsskog.se

Beställningsformulär för din uppdaterade skogsbruksplan > Delägare > Delägarservice >Beställningsformulär

  Kontaktuppgifter:

  Fyll i den eller de fastigheter det gäller (Har du fler - vänligen fyll i under "övrigt"):

  :

  :

  :

  :

  Är du ensam ägare på fastigheten/fastigheterna? *

  Vill du ha en PEFC-certifierad skogsbruksplan (Grön plan)? *

  Vill du ha din skogsbruksplan utskriven i pappersform? (500 kr) *

  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt vår personuppgiftspolicy. *

  Godkännande krävs för att vi ska kunna hantera ert ärende. Om du har frågor gällande vår personuppgiftspolicy vänligen kontakta oss på 0250-55 26 00 eller info@orsabesparingsskog.se
  Alla fält markerade med * måste vara ifyllda.

  Kontakt
  Adress
  Öppettider
  Följ oss gärna: