Delägarservice2022-11-30T14:06:20+01:00
Delägarservice > Delägare >Delägarservice
Grunden är skogsbruksplanen > Delägare > Delägarservice >Grunden är skogsbruksplanen
 • En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett användbart verktyg för alla skogsägare.
 • Planen baseras på den laserskanning av delägarmarken som utfördes 2018.
 • Kontaktperson FREDRIK ERIKSSON 0250 – 55 26 39 e-post: fredrik.eriksson@orsabesparingsskog.se
 • Ta del av senaste informationen här från Jordägaren hösten 2020

Grundavgift 800 kr/plan, rörlig kostnad 25 kr/ha

Normalt görs en skogsbruksplan per ägarkonstellation/brukningsenhet.
På begäran kan vi slå ihop eller dela upp innehavet efter önskemål. För omfattande justeringar debiteras 500 kr/timme.

Planen levereras via pcSKOGs Webb och App, genom att inloggningsuppgifter skickas till den e-post-adress som uppgivits vid beställningen.

Här hittar du en manual till Appen. Klicka här: Manual pcSKOG App OB

Både via Webb och App kan man nå en utskrivbar pdf av planen.

Tilläggstjänster:

Certifierade skogsägare kan välja Grön plan vid beställning. Det går även bra att lägga till Grön plan i efterhand. Vi tar 500 kr/timme för det arbetet.

Exempel: Normalt tar det ca 1-2 timmar att certifieringsanpassa en plan på upp till ca 40 ha.

Pappersutskrift i pärm. 500 kr/plan. Kan kostnadsfritt levereras till besparingskontoren i Orsa, Älvdalen och Särna.

Om pärmen ska skickas kostar det 150 kr.

Moms tillkommer, kostnaderna är avdragsgilla vid deklaration av näringsverksamheten.

Kostnaden subventioneras av Orsa Besparingsskog.

Delägarservice > Delägare > Delägarservice >Delägarservice
 • En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett nödvändigt verktyg för alla skogsägare.
 • Oberoende om du låter oss förvalta din skogsbruksplan eller inte kan du ändå köpa den av oss.

 

Detta är delägarservice > Delägare > Delägarservice >Detta är delägarservice

- Professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring
- Rådgivning och ajourhållning kostnadsfritt 2 timmar/ägarkonstellation per år, därefter 500 kr/ timme plus moms.
- En samordning av din röjning och upphandlingar tillsammans med övriga delägare i projektet.
- Vi är behjälpliga med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigade till.
- Vi är aldrig mer än ett samtal bort.

Därför hjälper vi dig > Delägare > Delägarservice >Vi hjälper dig
 • Bakgrunden till det är efterfrågan från våra delägare.
 • En enkätundersökning gick ut till alla delägare i Orsa Besparingsskog 2017. Huvudfrågan var vad de efterfrågar i en förvaltningstjänst. Gensvaret var positivt. Det var 650 personer svarade och deras sammanlagda skogägande är cirka 35 000 ha. Det finns ett behov av ett professionellt stöd av en oberoende part.
 • Vi tror att både du som delägare och Besparingsskogen kan tjäna på en samordning av de skogliga uppdragen.

Vid frågor rörande delägarservice kontakta Fredrik Eriksson

Beställningsformulär för din uppdaterade skogsbruksplan > Delägare > Delägarservice >Beställningsformulär
   
  Fyll i den eller de fastigheter det gäller:

  :
  :
  :
  :


  Är du ensam ägare på fastigheten/fastigheterna? *

  Kommer du vilja uppdatera din skogsbruksplan till en ”Grön plan”? *

   
   
   
   
   
   
  Har ni en plan sedan tidigare? *


  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt vår GDPR policy. *

  Godkännande krävs för att vi ska kunna hantera ert ärende. Om du har frågor gällande får GDPR policy vänligen kontakta kontoret
  Alla fält markerade med * måste vara ifyllda.

  Frågor och svar > Delägare > Delägarservice >Frågor och svar
  Vad innehåller skogsbruksplanen?2021-11-11T11:08:46+01:00

  Skogsbruksplanen innehåller
  • Karta över fastigheten, med avdelningsgränser inritade.
  • Avdelningsregister med uppgifter om skogen i varje enskild avdelning, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar.
  • Sammanställningar med uppgifter för hela fastigheten.
  Uppgifter om virkesförråd, höjder och diametrar. Virkesuppgifterna kommer från laserskanningen som genomfördes sommaren 2018 och har därefter tillväxtberäknats. Vid fältbesöket rimlighetsbedöms virkesuppgifterna, och justeras vid behov.
  • Avdelningsvisa ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag inhämtade vid fältbesök.

  Vad är delägarservice nu?2021-01-14T12:58:48+01:00
  • Professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/år därefter till självkostnadspris.
  • En samordning av din röjning och upphandlingar tillsammans med övriga delägare i projektet.
  • Vi är behjälpliga med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigade till.
  Vad är status när det gäller Skogsbruksplaner för delägare?2022-11-30T14:33:30+01:00

  – Fältinventeringen utförs av både egen personal och av underentreprenörer. Säsongen 2022 har åtta olika fältinventerare arbetat med skogsbruksplaner för delägare. Två personer har arbetat heltid med inventering av delägarplaner under hela fältsäsongen och andra har hoppat in under kortare perioder.

  – Status 2022-11-30
  – 330 beställningar, totalt 29 400 ha
  – Inventerat: 28 800 ha
  – Utlämnade: 212 planer, 17 400 ha

  Frågor om skogsbruksplaner och beställning
  Kontakta Fredrik Eriksson
  Tfn: 0250 – 55 26 39
  E - post: fredrik.eriksson@orsabesparingsskog.se

  Hur beställer man sin skogsbruksplan?2021-11-11T11:08:27+01:00

  – Skogsbruksplanen beställs via ett webbformulär på Besparingsskogens hemsida, www.orsabesparingsskog.se

  Varför behöver jag en skogsbruksplan?2021-11-11T11:08:09+01:00

  Skogsbruksplanen ger dig en bra överblick av din skog och är ett bra hjälpmedel oavsett om du ska generarationsskifta, planera nästa års verksamhet eller vill ha bra koll på din fastighet. Fortfarande finns möjlighet att beställa din skogsbruksplan av Orsa Besparingsskog.

  Hur går det till att skapa en plan?2021-11-11T11:09:01+01:00

  – I Besparingsskogens databas finns beståndsuppgifter från laserskanningen. Efter fältbesök på all skogsmark kompletteras databasen med ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag. När hela planen blivit inventerad och inrapporterad till databasen görs en slutkontroll för att säkerställa att hela arealen är redovisad och att fältbesök genomförts på all skogsmark. Därefter exporteras planen till pcSKOGs Webb och App, samtidigt skickas inloggningsuppgifter till den e-postadress om angavs vid beställningen. Har du inte uppgett någon e-post-adress, tar vi kontakt för att komma överens om hur planen ska levereras. Har du begärt att få planen i något annat format, levereras planen enligt dessa önskemål.

  Kan jag beställa en skogsbruksplan utan att ta del av tjänsten delägarsevice?2021-11-11T11:09:47+01:00

  Ja, det går bra.
  Det vi jobbar med just nu inom servicesamordning för delägarna är  att vi kan utföra din röjning. Det är en samordning och upphandling tillsammans med övriga delägare som önskar den tjänsten.
  Dock är det värt att veta att vi har professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/år därefter till
  självkostnadspris. Vi finns också här  och är behjälpliga med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigade till.

  Vad det innebär det för mig som delägare om jag vill ta del av tjänsten delägarservice av Besparingsskogen?2021-11-11T10:56:45+01:00

  – För att ta del av delägarservice krävs det att du har en aktuell skogsbruksplan och att du ajourhåller den regelbundet. Kostnaden för detta är hos oss för närvarande 500 kr/år

  Vem hjälper mig med delägarservice?2021-01-14T12:08:04+01:00

  Fredrik Eriksson jobbar sedan januari 2021 med detta. Telefonnr 0250-59 26 39

  Vad kostar det för mig som delägare att använda delägarservice?2021-11-11T10:59:24+01:00

  För att ta del av delägarservice krävs det att du har en aktuell skogsbruksplan och att du ajourhåller den regelbundet. Kostnaden för detta är hos oss för närvarande 500 kr/år.

  Orsa Besparingsskog
  Orsa Besparingsskog
  Öppettider
  Till toppen