Delägarservice2021-03-16T11:25:25+01:00
Delägarservice > Delägare >Delägarservice
Grunden är skogsbruksplanen > Delägare > Delägarservice >Grunden är skogsbruksplanen
 • En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett nödvändigt verktyg för alla skogsägare.
 • Oberoende om du låter oss förvalta din skogsbruksplan eller inte kan du ändå köpa den av oss.
 • Kontaktperson ANNA BERONIUS 0251- 597480
 • Ta del av senaste informationen här från Jordägaren hösten 2020

Priset subventioneras av Orsa Besparingsskog.

En skogsbruksplan per ägarkonstellation

Startavgift 800 kr

Sedan 25 kr / ha
Priser exklusive moms

Då ingår en digital presentation på webb och i en app under planperioden (10 år) från Pc Skog.

Här ifrån kan du själv skriva ut planen om du önskar ha den i pappersformat.

Vill du sedan uppdatera planen till en Grön plan så är det möjligt. Detta mot en timkostnad.

Delägarservice > Delägare > Delägarservice >Delägarservice
 • En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett nödvändigt verktyg för alla skogsägare.
 • Oberoende om du låter oss förvalta din skogsbruksplan eller inte kan du ändå köpa den av oss.

 

Detta är delägarservice > Delägare > Delägarservice >Detta är delägarservice

- Professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring
- Rådgivning och ajourhållning kostnadsfritt 2 timmar/ägarkonstellation per år, därefter 500 kr/ timme plus moms.
- En samordning av din röjning och upphandlingar tillsammans med övriga delägare i projektet.
- Vi är behjälpliga med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigade till.
- Vi är aldrig mer än ett samtal bort.

Därför hjälper vi dig > Delägare > Delägarservice >Vi hjälper dig
 • Bakgrunden till det är efterfrågan från våra delägare.
 • En enkätundersökning gick ut till alla delägare i Orsa Besparingsskog 2017. Huvudfrågan var vad de efterfrågar i en förvaltningstjänst. Gensvaret var positivt. Det var 650 personer svarade och deras sammanlagda skogägande är cirka 35 000 ha. Det finns ett behov av ett professionellt stöd av en oberoende part.
 • Vi tror att både du som delägare och Besparingsskogen kan tjäna på en samordning av de skogliga uppdragen.

Vid frågor rörande delägarservice kontakta Fredrik Eriksson

Beställningsformulär för din uppdaterade skogsbruksplan > Delägare > Delägarservice >Beställningsformulär
   
  Fyll i den eller de fastigheter det gäller:

  :
  :
  :
  :


  Är du ensam ägare på fastigheten/fastigheterna? *

  Kommer du vilja uppdatera din skogsbruksplan till en ”Grön plan”? *

   
   
   
   
   
   
  Har ni en plan sedan tidigare? *


  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt vår GDPR policy. *

  Godkännande krävs för att vi ska kunna hantera ert ärende. Om du har frågor gällande får GDPR policy vänligen kontakta kontoret
  Alla fält markerade med * måste vara ifyllda.

  Frågor och svar > Delägare > Delägarservice >Frågor och svar
  Vad innehåller skogsbruksplanen?2021-01-14T12:55:49+01:00

  Skogsbruksplanen innehåller
  • Karta över fastigheten, med avdelningsgränser inritade.
  • Avdelningsregister med uppgifter om skogen i varje enskild avdelning, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar.
  • Sammanställning med uppgifter för hela fastigheten. Uppgifter om virkesförråd, medelhöjder och medeldiametrar. Dessa bygger på laserskanningen som genomfördes sommaren 2018.
  • Avdelningsvisa ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag inhämtade vid fältbesök.

  Vad är delägarservice nu?2021-01-14T12:58:48+01:00
  • Professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/år därefter till självkostnadspris.
  • En samordning av din röjning och upphandlingar tillsammans med övriga delägare i projektet.
  • Vi är behjälpliga med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigade till.
  Vad är status vinter 2020/ 2021 när det gäller arbetet med Skogsbruksplanerna?2021-01-14T12:50:51+01:00

  – Fältinventeringen utförs av både egen personal och av underentreprenörer. Hösten 2021 är det tre fältinventerare som arbetar med skogsbruksplaner. Vi har hittills fått in beställningar på ungefär 24 000 ha, fördelat på 260 planer, och om inte snön kommer ovanligt tidigt i år hoppas vi att ungefär hälften ska bli färdiginventerat innan vintern 2021.

  Vi har hittills levererat ett trettiotal planer, och ytterligare planer står på tur för slutgranskning. Ambitionen är att planer beställda tom Q1 2019 ska färdigställas innan snön kommer.

  Frågor om skogsbruksplaner och beställning
  Kontakta Anna Beronius
  Tfn: 0251- 59 74 80
  E - post: anna.beronius@besparingsskogen

  Hur beställer man sin skogsbruksplan?2021-01-14T12:39:53+01:00

  – Skogsbruksplanen beställs via ett webbformulär på Besparingsskogens hemsida, www.orsabesparingsskog.se

  Varför behöver jag en skogsbruksplan?2021-01-14T12:36:03+01:00

  Skogsbruksplanen ger dig en bra överblick av din skog och är ett bra hjälpmedel oavsett om du ska generarationsskifta, planera nästa års verksamhet eller vill ha bra koll på din fastighet. Fortfarande finns möjlighet att beställa din digitala skogsbruksplan av Orsa Besparingsskog.

  Hur går det till att skapa en plan?2021-01-14T12:46:35+01:00

  – I Besparingsskogens databas finns beståndsuppgifter från laserskanningen. Efter fältbesök på all skogsmark kompletteras databasen med ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag. När hela planen blivit inventerad och inrapporterad till databasen görs en slutkontroll för att säkerställa att hela arealen är redovisad och att fältbesök genomförts på all skogsmark. Därefter sker exporten till webb och app, och samtidigt skickas e-post till den e-postadress om angavs vid beställningen. Har du inte uppgett någon e-post-adress, eller begärt planen i något annat format, levereras planen enligt dessa önskemål.

  Kan jag beställa en skogsbruksplan utan att ta del av tjänsten delägarsevice?2021-01-14T12:31:39+01:00

  Ja, det går bra.
  Det vi jobbar med just nu inom servicesamordning för delägarna är  att vi kan utföra din röjning. Det är en samordning och upphandling tillsammans med övriga delägare som önskar den tjänsten.
  Dock är det värt att veta att vi har professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/år därefter till
  självkostnadspris. Vi finns också här  och är behjälpliga med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigade till.

  Vad det innebär det för mig som delägare om jag vill ta del av tjänsten delägarservice av Besparingsskogen?2021-01-14T12:43:13+01:00

  – För att ta del av delägarservice krävs det att du har en aktuell skogsbruksplan från pcSKOG och att du årligen ajourhåller den. Kostnaden för detta är hos oss för närvarande 500 kr/år

  Vem hjälper mig med delägarservice?2021-01-14T12:08:04+01:00

  Fredrik Eriksson jobbar sedan januari 2021 med detta. Telefonnr 0250-59 26 39

  Vad kostar det för mig som delägare att använda delägarservice?2021-01-14T12:11:06+01:00

  För att ta del av delägarservice krävs det att du har en aktuell skogsbruksplan från pcSKOG och att du årligen ajourhåller den. Kostnaden för detta är hos oss för närvarande 500 kr/år.

  Orsa Besparingsskog
  Orsa Besparingsskog
  Öppettider
  Till toppen