Man räknar med att det behövs cirka 2 hektar per vindkraftverk, men då är ytan som behövs till vägar inräknat. Värdet av den skog som avverkas för byggplatser och vägar tillfaller Besparingsskogen. Områden med höga naturvärden har plockats bort i samband med inventeringar under projekttiden.