– För att ta del av delägarservice krävs det att du har en aktuell skogsbruksplan och att du ajourhåller den regelbundet. Kostnaden för detta är hos oss för närvarande 500 kr/år