Ja, det går bra.
Det vi jobbar med just nu inom servicesamordning för delägarna är  att vi kan utföra din röjning. Det är en samordning och upphandling tillsammans med övriga delägare som önskar den tjänsten.
Dock är det värt att veta att vi har professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/år därefter till
självkostnadspris. Vi finns också här  och är behjälpliga med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigade till.