– I Besparingsskogens databas finns beståndsuppgifter från laserskanningen. Efter fältbesök på all skogsmark kompletteras databasen med ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag. När hela planen blivit inventerad och inrapporterad till databasen görs en slutkontroll för att säkerställa att hela arealen är redovisad och att fältbesök genomförts på all skogsmark. Därefter exporteras planen till pcSKOGs Webb och App, samtidigt skickas inloggningsuppgifter till den e-postadress om angavs vid beställningen. Har du inte uppgett någon e-post-adress, tar vi kontakt för att komma överens om hur planen ska levereras. Har du begärt att få planen i något annat format, levereras planen enligt dessa önskemål.