Skogsbruksplanen ger dig en bra överblick av din skog och är ett bra hjälpmedel oavsett om du ska generarationsskifta, planera nästa års verksamhet eller vill ha bra koll på din fastighet. Fortfarande finns möjlighet att beställa din skogsbruksplan av Orsa Besparingsskog.