Jakten påverkas i regel inte av vindkraftverken. Det enda undantaget är under byggtiden då överenskommelser måste träffas med byggansvariga.