Vid en eventuell konkurs finns pengar reserverade för nedmontering och bortforsling av vindkraftverken, vilket fastställs av Länsstyrelsen. Om den som äger vindkraftverken går i konkurs under drifttiden kommer i första hand en konkursförvaltare försöka hitta nya ägare till vindkraftverken som då tar över arrendeavtalet med Orsa Besparingsskog.