Arrendeavtalet innebär att Orsa Besparingsskog får ett årligt arrende som baseras på värdet av den el som produceras. Orsa Besparingsskog är dock garanterade minst 20 000 kr per installerad MW. För mer information om arrendet se: Information om arrendeavtal mellan Orsa Besparingsskog och Dala Vind AB.