– Fältinventeringen utförs av både egen personal och av underentreprenörer. Säsongen 2022 har åtta olika fältinventerare arbetat med skogsbruksplaner för delägare. Två personer har arbetat heltid med inventering av delägarplaner under hela fältsäsongen och andra har hoppat in under kortare perioder.

– Status 2022-11-30
– 330 beställningar, totalt 29 400 ha
– Inventerat: 28 800 ha
– Utlämnade: 212 planer, 17 400 ha

Frågor om skogsbruksplaner och beställning
Kontakta Fredrik Eriksson
Tfn: 0250 – 55 26 39
E - post: fredrik.eriksson@orsabesparingsskog.se