Ett avtal om projekterings- och anläggningsarrende är undertecknat 2018. Avtalet är bindande men förfaller om ingen tillståndsansökan inlämnats före september 2026. När laga vunnet tillstånd erhållits gäller arrendet i 35 år.