Orsa Besparingsskog har varit delägare i Dala Vind AB sedan 2007 och äger 2,9% av aktierna. Det är dyrt och riskfyllt att själv projektera vindkraft och därför vill Orsa Besparingsskog dela risken med andra aktörer. Att ha insyn och kontroll över ett lokalt ägt bolag som utför projekteringen känns bättre än att släppa in något multinationellt företag på markerna.