Orsa Besparingsskog styrs av allmänningsskogslagen och reglementet för Orsa Besparingsskog.
Lagen och reglementet reglerar beslutsfattandet och båda är tydliga i frågan om vilket mandat en jordägarstämma har och vilket mandat allmänningsstyrelsen har.

Det är tydligt att det är styrelsen som är beslutande i fråga om avtal om markupplåtelse.
Frågan om vindkraftsarrenden på Orsa Besparingsskog har diskuterats sedan 2005 i möten och seminarier med delägarna. I samband med vårstämman 2017 presenterades Orsa Besparingsskogs strategiplan och i den presentationen framgår det tydligt att man har för avsikt att teckna arrendeavtal om vindkraft. Se: Historik – Vindkraft på Orsa Besparingsskog och Beslutsfattande i Orsa Besparingsskog.