Dala Vind AB finansierar projekteringen. Om Dala Vind AB själva, eller tillsammans med någon annan, kommer att finansiera en eventuell byggnation av vindkraftverk är en fråga för Dala Vind AB. Orsa Besparingsskogs roll i avtalet är enbart som markägare och inga löften om investeringar i vindkraftverk har lämnats från vår sida.