Delägarna och bygden gynnas ekonomiskt när vindkraftverken står på vår mark, till skillnad från om de står på grannmarker. Om vindkraftverken står på grannmarker påverkas utseendet men då helt utan ekonomisk nytta lokalt (annat än en eventuell bygdepeng). Orsa Besparingsskogs vägnät förstärks dessutom, vilket är en stor fördel för skogsbruket.