Kan jag beställa en skogsbruksplan utan att ta del av tjänsten delägarsevice?

Ja, det går bra. Det vi jobbar med just nu inom servicesamordning för delägarna är  att vi kan utföra din röjning. Det är en samordning och upphandling tillsammans med övriga delägare som önskar den tjänsten. Dock är det värt att veta att vi har professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/år därefter [...]

Av |2021-11-11T11:09:47+01:00juni 12th, 2018||0 kommentarer

Hur går det till att skapa en plan?

– I Besparingsskogens databas finns beståndsuppgifter från laserskanningen. Efter fältbesök på all skogsmark kompletteras databasen med ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag. När hela planen blivit inventerad och inrapporterad till databasen görs en slutkontroll för att säkerställa att hela arealen är redovisad och att fältbesök genomförts på all skogsmark. Därefter exporteras planen till pcSKOGs Webb och App, samtidigt skickas [...]

Av |2021-11-11T11:09:01+01:00juni 12th, 2018||0 kommentarer

Vad är status när det gäller Skogsbruksplaner för delägare?

– Fältinventeringen utförs av både egen personal och av underentreprenörer. Säsongen 2022 har åtta olika fältinventerare arbetat med skogsbruksplaner för delägare. Två personer har arbetat heltid med inventering av delägarplaner under hela fältsäsongen och andra har hoppat in under kortare perioder. – Status 2022-11-30 – 330 beställningar, totalt 29 400 ha – Inventerat: 28 800 ha – Utlämnade: 212 [...]

Av |2022-11-30T14:33:30+01:00juni 12th, 2018||0 kommentarer

Vad är delägarservice nu?

Professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/år därefter till självkostnadspris. En samordning av din röjning och upphandlingar tillsammans med övriga delägare i projektet. Vi är behjälpliga med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigade till.

Av |2021-01-14T12:58:48+01:00juni 12th, 2018||Kommentarer inaktiverade för Vad är delägarservice nu?

Vad innehåller skogsbruksplanen?

Skogsbruksplanen innehåller • Karta över fastigheten, med avdelningsgränser inritade. • Avdelningsregister med uppgifter om skogen i varje enskild avdelning, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar. • Sammanställningar med uppgifter för hela fastigheten.• Uppgifter om virkesförråd, höjder och diametrar. Virkesuppgifterna kommer från laserskanningen som genomfördes sommaren 2018 och har därefter tillväxtberäknats. Vid fältbesöket [...]

Av |2021-11-11T11:08:46+01:00juni 12th, 2018||0 kommentarer
Till toppen