Kontakt:
Tomas Liljeberg
Tel: 0250-55 26 06
E-post: tomas.liljeberg@orsabesparingsskog.se

Fiskodlingen i Noppikoski > Verksamhet > Jakt och fiske >Fiskodlingen i Noppikoski

Fiskodlingen i Noppikoski

I vår fiskodling har vi övergått till att enbart odla fram röding. Vi räknar med att de åtgärder som vi genomfört i rinnande vatten skall vara tillräckliga för att öringen skall kunna reproducera sig naturligt och inte vara i behov av stödutsättning. Det har även visat sig att vår odling har lämplig vatten vad avser kvalitet och temperatur för just rödingsodling.

Rödingen har under senare år fått stor uppmärksamhet och vi har stor efterfrågan på vår fisk. Förutom utsättning i egna vatten levererade vi årligen 8 ton röding till olika fiskevårdsområden samt till en annan fiskodling. 

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider