Projekt > Verksamhet >Projekt

Orsa Besparingsskog jobbar med olika utvecklingsprojekt som ska komma våra delägare till gagn. Just nu har vi två aktuella projekt på gång, Projekt Gränsförbättring och Projekt Delägarförvaltning.

Projekt Gränsförbättring

Projekt Gränsförbättring ska förbättra överrensstämmelsen av skogsfastigheters gränser på kartan i förhållande till terrängen. Det är enbart kartan som skall bli bättre. Fastigheternas läge påverkas inte. Alla kostnader täcks av Orsa Besparingsskog och Landsbygdsprogrammet.

Projektet leds av Orsa Besparingsskog i samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och LRF. Projektet genomförs med 70 % stöd från Landsbygdsprogrammet.

Projekt Delägarförvaltning

Hösten 2016 beslutade jordägarstämman att avsätta medel för att anställa en person som skall ta fram en projektplan för förvaltning av fastigheter. Syftet är i första hand att åstadkomma en ökad och tidsenlig delägarnytta. Idéen om förvaltning av delägarfastigheter är i grunden relativt enkel. Det handlar om att skapa en organisation som kan förvalta delägarnas fastigheter och bistå med sakkunskap i skogsägarfrågor.

Kontakt:
Marcus Larsson
Projektledare för Gränsförbättring Orsa Besparingsskog
Tel: 0250-55 26 40, 076-801 55 79
E-post: marcus.larsson@orsaskog.se

Kontakt:
Magnus Lewenhaupt
Ansvarig Förstudie Delägarförvaltning
Tel: 0250 – 55 26 03, 076 – 146 41 48
E- post: magnus.lewenhaupt@orsaskog.se

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider