Projekt > Verksamhet >Projekt

Orsa Besparingsskog jobbar med olika utvecklingsprojekt som ska komma våra delägare till gagn. Just nu har vi ett projekt på gång, projekt Gränsförbättring.

Projekt Gränsförbättring

Projekt Gränsförbättring ska förbättra överrensstämmelsen av skogsfastigheters gränser på kartan i förhållande till terrängen. Det är enbart kartan som skall bli bättre. Fastigheternas läge påverkas inte. Alla kostnader täcks av Orsa Besparingsskog och Landsbygdsprogrammet.

Projektet leds av Orsa Besparingsskog i samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och LRF. Projektet genomförs med 70 % stöd från Landsbygdsprogrammet.

Kontakt:
Marcus Larsson
Projektledare för Gränsförbättring Orsa Besparingsskog
Tel: 0250-55 26 40, 076-801 55 79
E-post: marcus.larsson@orsaskog.se

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider